top of page

OVER ONS

 

JEANINE

GROENEWEG

DSC_0066_edited.jpg

 

JEF

VAN HOVE

Wie zijn wij:

Groeneweg Jeanine geboren in 1956 te Antwerpen (België).

Als hoog sensitief kind was haar interesse in de mens zijn denkwijze, ingesteldheid en levenshouding reeds vroeg zichtbaar.

 

Na het succesvol afronden van haar studies heeft het vormen van een gezin, het opvoeden van haar vier kinderen een hele tijd in beslag genomen. Daar haar talenten echter niet de nodige voldoening kregen is ze zich na een tiental jaren terug op de arbeidsmarkt gaan begeven en heeft ze een succesvolle carrière opgebouwd in de zakenwereld. Hier heeft ze zich opgewerkt tot een directiefunctie waarin haar taak niet alleen het mee uitbouwen van het bedrijf was, het begeleiden – opleiden – en motiveren van personeelsleden was hierin de belangrijkste taak. De ervaringen die ze hierin heeft opgedaan zijn onbetaalbaar. Tijdens deze periode (1994) heeft ze een training gevolgd bij Dale Carnegie, buiten het behaalde Diploma heeft ze tijdens deze opleiding twee prijzen behaald voor menselijke relatie – een prijs voor communicatie en de ereprijs.

Sinds haar huwelijk met Jef Van Hove is alles in een stroomversnelling terecht gekomen en heeft haar carrière een metamorfose ondergaan. Gedreven door dezelfde interesses en talenten heeft ze de zakenwereld verlaten om samen een eigen zaak op te starten. Alle opgedane ervaringen werden in een vorm gegoten, een kinderdroom waar gemaakt. Zo werkt ze in haar praktijk met individuele sessies (coaching) en werkt ze cursussen en vakopleidingen uit met de bedoeling mensen te ondersteunen met bewustwording en zelfontplooiing. Het opleiden van Groenhove-Coachen is een levensmissie.

_____________________

  Van Hove Jef geboren in 1958 te Lier (België).

Als kind was Jef reeds een buitenbeentje in de familie waarin hij opgroeide. Zijn brede interesses werden toen al zichtbaar, net zoals zijn liefde voor de paardensport. Op zijn veertien jaar is hij dan ook met de competitie paardensport bij LRV Berlaar gestart. In deze sport heeft hij buiten eventing en jumping zich vooral toegelegd op dressuur. In de twintig jaar dat hij deze sport beoefende heeft hij vooral met zijn paard Thor een 70 tal eerste prijzen behaald, in totaal een honderd twintig tal ere plaatsen. De laatste 10 jaar van deze sportbeoefening is hij zich gaan toeleggen op het coachen en trainen van jonge ruiters en paarden. Op de school waar hij werkzaam was, was hij zowel voor leerlingen als leerkrachten een luisterend oor. Het helpen van kinderen, jongeren en volwassenen heeft hem steeds nauw aan het hart gelegen.

Sinds zijn huwelijk met Jeanine Groeneweg is voor hem ook alles in een stroomversnelling terecht gekomen en heeft zijn carrière een metamorfose ondergaan. Gedreven door dezelfde interesses en talenten hebben ze samen een eigen zaak op gestart. Zo werkt hij in de praktijk met individuele sessies (coaching), het werken met kinderen en jonge volwassenen is zijn specialiteit.

bottom of page