top of page
Office Models

Volwassenen

Je hebt privé en/of beroepsmatig heel wat vragen maar geen antwoorden?

Wij helpen je:

 • een inzicht te krijgen in uw situatie

 • bewust te worden van de gebeurtenissen en omstandigheden die je blokkeren

 • hoe je met dergelijke situaties in de toekomst positief kunt omgaan

 • hoe je bestaande situaties positief kunt veranderen

 • bij relatie problemen

 • bij werk moeheid

 • bij beroepskeuzes

Designers

Jonge volwassenen

Voor jonge volwassenen is het in onze moderne maatschappij niet altijd gemakkelijk om op een evenwichtige wijze met het leven om te gaan.

De druk en de verwachtingen die op hun schouders gelegd worden is vrij hoog.

Omgaan en praten over gevoelens en emoties is eveneens niet zo gemakkelijk en veroorzaken onzekerheden, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, besluiteloosheid enz.

angsten onzekerheidsklachten zijn ook heel dikwijls de oorzaken van:

 • negatief zelfbeeld

 • zich niet begrepen voelen

 • boosheid/agressiviteit

 • school moeheid

 • verslavingsgedrag

 • bevestigingsdrang

 • pestgedrag

 • verdriet

 • communicatie moeilijkheden

 • enz.

Ook het niet verwerken van o.a. verlies bij een overlijden, echtscheiding, liefdesverdriet kunnen emotionele- en gedragsproblemen veroorzaken.

Wij helpen:

Jonge volwassenen in evenwicht en tot innerlijke rust te komen, zodat ze terug in zichzelf en hun eigen kunnen vertrouwen waardoor ze sterker in het leven kunnen staan.

 • betere schoolresultaten bekomen

 • studiekeuze kunnen bepalen

 • positieve toekomstgerichte keuzes maken

 • enz.

Gelukkige kinderen

Kinderen

In onze moderne maatschappij hebben kinderen nood aan geborgenheid en veiligheid.

 

Echtscheiding, samengestelde gezinnen, verlies van een dierbare, verhuizen, veranderen van school, gepest worden enz. kunnen kinderen uit evenwicht brengen.

Het niet begrijpen van- of verkeerd geplaatste gevoelens en emoties kan leiden tot onhandelbaar gedrag.

Depressieve neigingen, schoolmoeheid, slaap- en/of eetproblemen, pestgedrag, liegen, geen zin meer hebben in ... vloeien hieruit voort.

Wij helpen kinderen terug:

 • in evenwicht te komen

 • te komen tot een innerlijke ruist en kracht

 • zelfvertrouwen en geloven in hun eigen kunnen

 • sterker in het leven te staan

 • betere schoolresultaten te behalen

 • enz.

bottom of page