top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Door in te schrijven voor een individuele sessie, activiteit, workshop, cursus, vakopleiding, aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen

partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

 

Het bedrag per individuele sessie dient integraal betaald te worden wanneer deze afspraak (individuele sessie) niet geannuleerd werd 24 uur voor de geplande data en uur.

 

Daar de inschrijvingen per activiteit, workshop, cursus, vakopleiding, B2B beperkt zijn tot maximum 10 deelnemers, dient men schriftelijk te annuleren (per e-mail t.a.v. Zonnestreel) 

en is dit slechts kosteloos mogelijk tot 4 weken vóór de aanvang van de cursus/activiteit.

 

Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. Zonnestreel) tussen drie tot twee weken

vóór de start van de gekozen opleiding/activiteit gelden volgende regels:

Wordt het betaalde bedrag terug betaald met aftrek van 10% onkosten

(met een minimum van 15 Euro).

 

Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. Zonnestreel) op minder dan twee weken

vóór de start van de gekozen opleiding/activiteit gelden volgende regels:

 

Bij kortlopende opleidingen/activiteiten (tot 8 sessies):

het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd.

 

Bij langlopende opleidingen (van meer dan 8 sessies):

annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag is mogelijk,

in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

 

Bij langlopende opleidingen (modules verspreid over verschillende lesjaren):

Een annulering van een langlopende opleiding met beperkt voorziene plaatsen is niet mogelijk. Het inschrijvingsgeld blijft integraal voor de volledige opleiding verschuldigd.

 

Er kunnen geen inschrijvingsgelden terugbetaald worden bij een annulering

van 10 werkdagen na de betaling van de eerste module van de opleiding of activiteit.

 

Zonnestreel heeft steeds het recht om een geplande cursus/activiteit te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk

kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.

 

Belangrijk: BTW plichtige(en) met een geldig BTW/Onderneming nummer zijn verplicht

een factuur te vragen. Facturen worden omwille van boekhoudkundige redenen niet meer aangemaakt drie weekdagen na aanvang van een cursus of betaling van een

sessie/massage enz. Voor particulieren is een betalingsbewijs- formulier het

enige geldende bewijs van betaling/deelname.

 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet

vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag

worden aangerekend, met een minimum van 35 €.

Privacy

Zonnestreel geeft geen enkele informatie door aan anderen, ook niet voor commerciële doeleinden, over individuele klanten en/of deelnemers van cursussen/activiteiten.

De informatie zoals naam, adres, telefoon nummer, BTW nr. worden in een kluis bewaard gedurende de opleiding en de tijd die nodig is voor de administratie voor de boekhouding, belastingen enz. Nadien worden deze gegevens vernietigd.

Disclaimer

 

Zonnestreel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de

(on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik

van de informatie die op de website wordt aangeboden, of van de externe websites

waarnaar deze site verwijst.

 

Zonnestreel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid

van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

 

De deelnemer neemt kennis van het feit dat Zonnestreel, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

 

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig

gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging

van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de

rechtbank van Mechelen-België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen

voor die rechtbank te brengen.

 

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbank van Mechelen-België.

bottom of page